‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’

Dat is het nieuwe concept van gezondheid dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal en dat zelfs de omslag haalde.

Positieve Gezondheid is een verdere uitwerking van dit nieuwe concept.

Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen en zij vond dat mensen met ervaring met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemde Huber ‘Positieve Gezondheid’. De mate van Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in het spinnenwebdiagram.

Het INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH (iPH) is opgericht om de uitwerking van Positieve Gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen.

Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘Positieve Gezondheid met zes dimensies’

Resultaten uit het onderzoek van Huber

  • In het nieuwe concept van gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte.
  • Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.
  • Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is.
  • Die gezondheid kan nog versterkt worden.
  • Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Deze zes hoofddimensies hebben een onderverdeling in ‘aspecten’.