• Positieve Gezondheid is uitgewerkt in het ‘Spinnenweb Positieve Gezondheid’ met 6 assen.
  • Je beoordeelt zelf met een rapportcijfer hoe tevreden je bent met je functioneren op de 6 assen. Zo ontstaat jouw ‘gezondheidsoppervlak’.
  • Op welk punt je iets zou willen verbeteren en daarmee je gezondheidsoppervlak vergroten? Weet je wat je zou willen gaan doen? Maak een actieplan en besluit wanneer jij jeĀ  ‘gezondheidsoppervlak’ opnieuw wilt bepalen. Succes!
  • Dit scoringsinstrument is nu in samenwerking met een groep experts en op basis van gebruikerservaring van het afgelopen jaar, uitgewerkt tot het gespreksinstrument MIJN POSITIEVE GEZONDHEID – versie 1.0.
  • Het instrument is geen gevalideerd ‘meetinstrument’, daarvoor is het vanwege de complexiteit van het concept nog te vroeg. Wetenschappelijk onderzoek ermee gaat echter door. Het digitale instrument zal nog verder worden ontwikkeld.

Bekijk hier het scoringsinstrument

Scoringinstrument online