Op dit moment zijn dat vier instrumenten die we hier graag benoemen:

  1. Het gespreksinstrument MijnPositieveGezondheid.nl. Via 42 vragen komt je persoonlijke spinnenweb eruit en krijg je de mogelijkheid om (o.a.) via de GGD-appstore met verschillende handelingsperspectieven aan de slag te gaan. Deze tool ontwikkelen we nu door op verschillende vlakken.
  2. Vanuit het veld ontstaan allerlei mooie initiatieven van partijen die met Positieve Gezondheid aan de slag zijn gegaan. Prachtig om het enthousiasme te zien en tevens illustreert dit de noodzaak om het veld te kunnen ondersteunen en faciliteren met allerlei diensten en producten. Graag willen we als iPH deze initiatieven laten zien en met elkaar verbinden, zodat deze partijen van elkaars ervaringen kunnen leren. Wij willen de initiatieven dus een plek aanbieden op onze website en opnemen in een netwerk Positieve Gezondheid. Zo kan kennis en informatie gedeeld worden en krijgen partijen erkenning dat zij als partij al werken met Positieve Gezondheid. Dat kan door een iPH-Proof-licentie, als kwaliteitsinstrument, per jaar te verstrekken.
  3. Uiteindelijk wil je alle inwoners bereiken, zowel ziek als niet ziek, naast de de (zorg) professionals, zoals in het iPH-Proof netwerk, maar ook de bestuurders. Daarvoor willen we in samenwerking met bestaande initiatieven en sociale kaarten naar een community website gaan toewerken waar we informatie en aanbod delen, kunnen verbinden en kunnen aanjagen. Bij deze beweging van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag hoort een ander gesprek, over de brede definitie van gezondheid.
  4. Als laatste tool willen we gaan werken met iPH-Actiecentra. In Limburg, dat de ambitie heeft de 1e Positief Gezonde provincie te worden, willen de Provincie, beide GGD-en, het Huis van de Zorg (Zorgbelang) en de Hogeschool Zuyd gezamenlijk een fysiek actiecentrum bemensen waar vanuit ondersteuning geboden wordt om, in samenwerking met iPH, het gedachtegoed Positieve Gezondheid te kunnen verspreiden. Door een centraal punt in te richten kan de Provincie geholpen worden met het inspireren, verbinden en versnellen van de beweging naar meer gezondheid. Vanuit dit centrum kunnen initiatieven zichtbaar worden, elkaar stimuleren en verder door ontwikkelen. Maar ook het inzetten van de verschillende tools, werksessies, onderwijs en onderzoek, zorgt voor betere ondersteuning en verankering. Met Zorgbelang Nederland zijn we aan het kijken of deze werkvorm met Actiecentra ook zou werken in de rest van Nederland